Skladanie PET

24.10.2017

Do nášho vybavenia pribudol nový detekčný systém - Pozitrónový Emisný Tomograf (PET)