Skladanie PET

21.11.2017

Do nášho vybavenia pribudol nový detekčný systém - Pozitrónový Emisný Tomograf (PET)