Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

21.09.2018

V mene Katedry ekochémie a rádioekológie a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19 a inauguráciu rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektorov UCM.

Termín: 1. októbra 2018 o 10.00 hod.

Miesto konania: Aula UCM na Bučianskej ulici 4/A, Trnava


Program:

  1. Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19
  2. Inaugurácia nového rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
  3. Odovzdávanie ocenení
  4. Slávnostné príhovory
  5. Záver akademickej slávnosti
  6. Odhalenie pamätnej tabule Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc.