Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018

19.02.2018

25.apríla 2018 bude prebiehať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave Študentská vedecká konferencia. 
Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. 
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty, Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. 

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Registrácia prihlášok a príspevkov do 20.03. 2018:
Viac informácia na: https://fns.uniba.sk/svk/
Navštíviť nás môžete aj na https://www.facebook.com/svkprifuk