Týždeň vedy a techniky 2020

11.11.2020

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sa vo štvrtok 12.11.2020 uskutoční videokonferenčná prednáška s názvom Zbrojnica rastlín pre prežitie v nepriaznivých podmienkach, ktorú si pre Vás pripravila naša kolegyňa doc. Mgr. Ildiko Matušíková, PhD. Prednáška sa začína o 13:00 a bude sa zaoberať problematikou rôznych stratégií, ktoré rastliny využívajú na prispôsobenie sa a svoje prežitie v nepriaznivých podmienkach.

Tešíme sa na Vašu účasť.