Univerzitný týžden Zeme

11.04.2019

Pri príležitosti uctenia si Dňa Zeme sa konala akcia s názvom Univerzitný týždeň Zeme, ktorá zahŕňala rôzne besedy, prednášky a ďalšie aktivity zamerané na ekológiu a environmentalistiku. Na tejto propagačnej akcii nemohla chýbať ani naša katedra, ktorá priniesla ukázať zaujímavé experimenty na podujatie konajúce sa v mestskej športovej hale.