Veda v cenTTre

05.11.2019

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 5. novembra 2019 v priestoroch podniku Zelený kríček uskutočnila prednáška s názvom Monitorovanie územia a vplyv územného plánovania na klímu, ktorú si pre nás pripravil Ing. Vladimír Zaujec. Prednáška sa zaoberala problematikou použitia moderných technológií na prieskum v teréne a navrhovanie vodozádržných opatrení pre zmiernenie dôsledkov globálnych klimatických zmien.