Vyhodnotenie súťaže Zelený Andel 2021

20.04.2021

Dňom 1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla udeliť 2 mimoriadne ocenenia.

Výhercovia

1. miesto - Diplom spojený so získaním vecnej ceny -  stabilizovaná kamera získava:
Adam Romančák (Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov)

2. miesto - Čestné uznanie poroty spojené so získaním vecnej ceny - smartfón získava:
Emma Čačková  (Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku, Žilina)


3. miesto - Čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP", 
spojené so získaním vecnej ceny - smarthodinky získava:
Samuel Repaský (Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves)

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ spojené

so získaním vecnej ceny - powerbanka získava:

Dominika Pjeczková, Sabína Sedláková (Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne spojené

so získaním vecnej ceny - fitnes náramok získava:
Ema Mišenková, Viktória Barillová
 (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)


Výhercom súťaže týmto gratulujeme

Budeme Vás kontaktovať na email, ktorý ste uviedli v elektronickej prihláške.