Vyhodnotenie súťaže Zelený Andel

03.05.2018

Dňom 30.3.2018 bol ukončený 1. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 37 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov

1. miesto - Iková Karin (Stredná odborná škola, Hlohovec)

2. miesto - Budd Dagmar (Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza)

3. miesto - Bajzová Denisa (Gymnázium Púchov)

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.