Workshop Ako funguje voda v prírode

07.10.2021
Dňa 6.10 sa v rámci odborných seminárov konal environmentálny workshop Ako funguje voda v prírode, v ktorom nám RNDr. Ivan Matušek, predseda občianskeho združenie Voda pre klímu - environmentálne technológie, priblížil problematiku vodozádržných opatrení v krajine. V rámci workshopu sa študenti dozvedeli ako sa dajú aplikovať  rôzne princípy zadržiavania vody v prírode. Týmito opatreniami možno účinne bojovať nielen proti nedostatku vody počas suchých období, ale zohrávajú dôležitú úlohu aj pri prívalových dažďoch, kde pomáhajú ako prevencia voči záplavám. Naši študenti si mohli tieto nové poznatky aj prakticky overiť na privezenom demonštračnom modeli. Touto cestou sa chceme poďakovať OZ Voda pre klímu - environmentálne technológie za zorganizovanie workshopu a dúfame, že sa čoskoro znovu uvidíme.