Workshop o prírodných vedách

10.11.2019

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sme dňa 6.11.2019 privítali na pôde fakulty žiakov z Gymnázia Angely Merici, Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave. Dozvedeli sa u nás o činnosti jednotlivých katedier a zároveň si vyskúšali rôzne experimenty z oblasti prírodných vied. Naši Keráci im predstavili jednotlivé laboratóriá, kde sa dozvedeli o prospešnom využití rádioaktivity v laboratórnej praxi a počas praktických prác si vyskúšali ako sa pripravujú živné pôdy a alternatívne spôsoby čistenia vody.