Workshop Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

12.01.2020

Dňa 5.2.2020 sa bude v priestoroch kina OKO konať workshop pre žiakov a študentov stredných škôl. Celé podujatie je zamerané do aktuálnej oblasti prírodných vied a trvalo udržateľného rozvoja.

Program workshopu je pripravený v spolupráci s festivalom EKOTOPFILM-ENVIROFILM (ekotopfilm.sk) a okrem demonštračných experimentov, tu budú prezentované aj krátke dokumentárne filmy z celého sveta spadajúce do oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.


Program

  • 9:00 - 10:00, registrácia účastníkov (stredných škôl) - vestibul Kina OKO
  • 10:00 - 12:00, priebeh Workshopu, I. časť prezentácia prírodovedných študijných programov realizovaných na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave (Katedra aplikovanej informatiky, Katedra biológie, Katedra biotechnológií, Katedra chémie, Katedra ekochémie a rádioekológie) - premietacia sála Kina OKO + paralelne demonštračné experimenty a prezentácie prostredníctvom stánkov - vestibul Kina OKO a prednáškové miestnosti budovy Hajdóczyho
  • 12:00 - 13:00, priebeh Workshopu II. časť - prezentácia krátkych dokumentárnych filmov z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti (Ekotopfilm-Envirofilm tour) - premietacia sála Kina OKO
  • 13:00 - 13:30, vyhodnotenie súťaže, záverečná diskusia a ukončenie workshopu - premietacia sála Kina OKO