Zelený Andel 2019

19.12.2018

Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave vyhlasuje 2. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia, ktorá je určená žiakom všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ.