Zmena výučby !

31.10.2020

Milí študenti,
vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s výskytom ochorenia COVID-19 prechádzajú študijné programy Biológia, Biotechnológie, Chémia a Ochrana a obnova životného prostredia od 05.10.2020 (vrátane) na blokovú výučbu laboratórnych cvičení. Tieto sa budú realizovať v termíne 05.10.2020 - 16.10.2020. Počas týchto dvoch týždňov sa nebudú realizovať prednášky ani semináre. Podrobný rozpis cvičení je uvedený v priloženom dokumente.

Následne, 19.10.2020 (pondelok) do 18.12.2020 (piatok) bude výučba realizovaná podľa pôvodných rozvrhov uvedených v AIS-e prezenčnou, distančnou prípadne kombinovanou formou, s výnimkou už absolvovaných laboratórnych cvičení. Prípadná zmena spôsobu výučby prednášok a seminárov Vám bude vopred oznámená vyučujúcim daného predmetu na Vaše spoločné emaily.