DOD a Workshop Prírodné vedy a trvalo udržateľný rozvoj

05.02.2020

V spolupráci s Ekotopfilm-Envirofilm sa dňa 5.2.2020, pri príležitosti Dňa otvorených dverí Fakulty prírodných vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konal Workshop o prírodných vedách a trvalo udržateľnom rozvoji. Veľmi nás potešil záujem a vysoká účasť stredoškolákov na tomto podujatí. Účastníci sa dozvedeli informácie o možnosti štúdia na našej fakulte, ktoré im poskytli zástupcovia za jednotlivé katedry. Mali možnosť si pozrieť aj praktické ukážky činnosti jednotlivých katedier v podobe demonštračných experimentov či zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny. Záver podujatia bol vyhradený na premietanie environmentálne zameraných filmov, ktoré nám zapožičal Ekotopfilm-Envirofilm.

Dúfame, že sa všetkým účastníkom tento workshop páčil a tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami