Hosťovanie v Trnavskom rádiu

12.02.2020

Vedúci našej katedry doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. bol hosťom v Rannej šou Trnavského rádia, kde poslucháčom priblížil zameranie našej katedry a študijné programy, ktoré poskytujeme pre záujemcom o štúdium. Vo vysielaní spomenul minulé a budúce aktivity, ktoré naša katedra pripravuje pre stredoškolských študentov. K nim patrí celoslovenská súťaž Zelený Andel o najlepšiu stredoškolský odborný projekt zaoberajúci sa problematikou ochrany a obnovy životného prostredia, ako aj workshop Prírodné vedy a trvaloudržateľný rozvoj, ktorý organizujeme v spolupráci s Ekotopfilmom a bude sa konať 5.2.2020 v priestoroch kina OKO v Trnave.