Online konferencia Ochrana Ovzdušia 2020

15.11.2020

Organizátori a členovia prípravného výboru si Vás aj tento rok dovoľujú pozvať na tradičnú medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA, na ktorej sa každoročne stretávajú zástupcovia štátnej a verejnej správy, univerzít a firiem pôsobiacich v tejto oblasti, ako aj experti, ktorí prezentujú svoje skúsenosti v rámci odborného programu konferencie. Ak máte zaujímavé poznatky a skúsenosti zo svojej odbornej praxe, ktoré je možné prezentovať, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu a veríme, že aj napriek súčasnej neľahkej situácii v dôsledku pandémie, sa nám podarí realizovať konferenciu v tradične skvelej atmosfére a tento rok netradične formou online videokonferenčných prednášok.