Študijný program

Ochrana a obnova životného prostredia

Staň sa environmentalistom

Aktuálne informácie

Príďte sa 6. februára 2024 pozrieť na DOD, ktorý sa bude konať na Fakulte prírodných vied UCM. Získate informácie o štúdiu, navštívite laboratória, počítačové miestnosti a zažijete deň vysokoškoláka. Na FPV UCM môžete študovať aplikovanú informatiku, aplikovanú biológiu, biotechnológie, chémiu, aplikovanú analytickú chémiu a ochranu a obnovu...

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka FPV UCM v Trnave a doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., udeľujú študentom v termíne 30. a 31. októbra 2023 rektorské a dekanské voľno.

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnil na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda záverečný workshop v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. 304011Y185 s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP). Hlavný...

V sobotu 14. októbra sa konal tradičný Trnavský rínek, na ktorom sa zúčastnili aj členovia nášho oddelenia ako zástupcovia Fakulty prírodných vied UCM. V rámci tohto podujatia sme mali v našom stánku priestor, kde sme prezentovali aktuálne environmentálne problémy s vodným manažmentom v krajine. Na vysvetlenie prístupu človeka ku krajine sme mali...


Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame