Študijný program

Ochrana a obnova životného prostredia

Staň sa environmentalistom

Aktuálne informácie

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia v rámci výuky predmetov Hydrológia a ochrana vôd a Environmentálne inžinierstvo zúčastnili na exkurzii v technologickej prevádzke čistiarne odpadových vôd v Zelenči, ktorú prevádzkuje spoločnosť Tavos a.s. Na exkurzii dostali...

V rámci výuky študenti bakalárskeho študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia a inžinierskeho študijného programu Inžinierstvo životného prostredia navštívili areál Trnavskej vodárenskej spoločnosti, kde sa nachádza Bellušov vodojem. Tento vodojem pomáha zásobovať nielen mesto Trnava, ale aj okolité obce. V areáli sme mali...

Príďte sa 6. februára 2024 pozrieť na DOD, ktorý sa bude konať na Fakulte prírodných vied UCM. Získate informácie o štúdiu, navštívite laboratória, počítačové miestnosti a zažijete deň vysokoškoláka. Na FPV UCM môžete študovať aplikovanú informatiku, aplikovanú biológiu, biotechnológie, chémiu, aplikovanú analytickú chémiu a ochranu a obnovu...

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka FPV UCM v Trnave a doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., udeľujú študentom v termíne 30. a 31. októbra 2023 rektorské a dekanské voľno.

Dňa 17.10.2023 sa uskutočnil na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda záverečný workshop v rámci cezhraničného projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. 304011Y185 s názvom Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve (SUPOKLIP). Hlavný...


Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame