Laboratórna prax pre SOŠCH Vlčie hrdlo

28.06.2019

Naši zamestnanci v dňoch 20.5-31.5.2019 uskutočnili na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odbornú laboratórnu prax pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle z odborov technológie kozmetiky a chemických liečiv; a biotechnológie a farmakológie.