Ťažký problém s ťažkými kovmi (prednáška)

28.02.2021

Ťažké kovy predstavujú toxické látky pre živé organizmy. Niektoré rastliny sú však schopné prijať pozoruhodné množstvá týchto kovov a to ponúka fascinujúce možnosti pre ich praktické aplikácie. Prednáška, ktorú pripravila doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. z Katedry ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, načrtne niektoré z nich.

Prajeme Vám príjemné sledovanie prednášky :)