Vyhodnotenie súťaže Zelený Andel 2019

10.05.2019

Dňom 29.3.2019 bol ukončený 2. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ, zaregistrovali sa formou elektronickej prihlášky a zaslali nám svoju prácu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 13 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vybrala odborná komisia 3 najlepšie práce nasledovných žiakov. Vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla navyše udeliť dve mimoriadne ocenenia

Výhercovia:

1. miesto získava: Popeláš Norbert (Gymnázium, Gelnica)

2. miesto získava: Macková Katarína (Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou)

3. miesto získava: Dulíková Ema (Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra) 

Mimoriadne ocenenie za kvalitne vypracovanú prácu SOČ získava: Sekáč Tomáš (Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta)

Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne získava: Buranda Ján (Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina)

Výhercom súťaže týmto gratulujeme.