Aktuálne informácie

Dňom 16.4.2020 bol ukončený 3. ročník celoslovenskej súťaže na udelenie ceny "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena bola určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ,...

Vedúci našej katedry doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. bol hosťom v Rannej šou Trnavského rádia, kde poslucháčom priblížil zameranie našej katedry a študijné programy, ktoré poskytujeme pre záujemcom o štúdium. Vo vysielaní spomenul minulé a budúce aktivity, ktoré naša katedra pripravuje pre stredoškolských študentov. K nim patrí celoslovenská súťaž...

Filmový festival EKOTOPFILM - ENVIROFILM prináša dňa 27.-28.11.2019 do Trnavy výber oceňovaných dokumentárnych filmov z celého sveta. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom...

V dňoch 13. a 14.11.2019 boli naši Keráci na medzinárodnom filmovom festivale Ekotopfilm 2019 v Prešove, ktorého cieľom zmeniť návštevníkom pohľad na svet a zvýšiť záujem o ochranu životného prostredia. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý filmový program, ktorý priniesol široké spektrum tém.
Počas dvoch dní tu naša katedra poskytovala informácie...

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky sme dňa 6.11.2019 privítali na pôde fakulty žiakov z Gymnázia Angely Merici, Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku a Strednej odbornej školy automobilovej v Trnave. Dozvedeli sa u nás o činnosti jednotlivých katedier a zároveň si vyskúšali rôzne experimenty z oblasti prírodných vied....

Dňa 5.11.2019 sa konal 27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania s názvom Mladý tvorca 2019, ktorý sa konal v priestoroch agrokomplexu v Nitre. Na tomto podujatí sme boli prezentovať možnosti ďalšieho štúdia na našej fakulte. Okrem informácií o štúdiu a činnosti jednotlivých fakúlt sme...

Veda v cenTTre

05.11.2019

V rámci Týždňa vedy a techniky sa 5. novembra 2019 v priestoroch podniku Zelený kríček uskutočnila prednáška s názvom Monitorovanie územia a vplyv územného plánovania na klímu, ktorú si pre nás pripravil Ing. Vladimír Zaujec. Prednáška sa zaoberala problematikou použitia moderných technológií na prieskum v teréne a navrhovanie vodozádržných...

Aby sme dostali do povedomia dnešnej mládeže našu univerzitu a čo pre nich vie v budúcnosti ponúknuť, zúčastnili sme sa 16.10.2019 v Senici na informačnej akcii Kam na strednú, ktorej bola usporiadateľom bol Trnavský samosprávny kraj. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 31 stredných škôl a gymnázií a 2 súkromné stredné školy. Napriek tomu, že išlo o...

Náš vedecký tím sa začiatkom októbra zúčastnil na medzinárodnej vedeckej konferencii XX. Štiavnické dni 2019 konajúcej sa v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici. Konferencia bola zameraná na aspekty využívania jadrovej energie vo vede, technike, výskyt rádioizotopov v životnom prostredí a ochranu pred pôsobením ionizujúceho žiarenia.

V dňoch 25-27.9.2019 sa uskutočnil celkovo 7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Applied Natural Sciences 2019, na ktorej organizácii a zároveň aj aktívnou účasťou prispeli zamestnanci a doktorandi z našej katedry. Konferencia sa tento rok konala v novom prostredí, v priestoroch hotela Partizán na Táloch v Nízkych Tatrách. Náročný vedecký a...

Otvorenie akademického roka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa uskutočnilo 23. septembra 2019. Bolo spojené so zasadnutím Vedeckej rady UCM a udelením čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA.
Na ceremónii bola odovzdaná Plaketa Jána Sambucusa doc. RNDr. Jurajovi Lesnému, CSc., ktorá sa udeľuje významným osobnostiam Univerzity sv. Cyrila a Metoda za...

Organizátori a členovia prípravného výboru si Vás aj tento rok dovoľujú pozvať na tradičnú medzinárodnú konferenciu OCHRANA OVZDUŠIA, na ktorej sa každoročne stretávajú odborníci a sympatizanti z tejto oblasti, aby si navzájom vymenili svoje poznatky a skúsenosti a stretli sa opäť po roku v príjemnom prostredí hotela Patria. Tohoročné tematické...

V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci u nás získali vedomosti týkajúce sa prípravy a sterilizácie živných pôd, očkovania mikroorganizmov, získavania čistých kultúr...

Dňa 13.6.2019 sa uskutočnil Športový deň UCM, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia našej katedry a so cťou reprezentovali tím našej Fakulty prírodných vied. Zo súťažných disciplín sme vyhrali spoločne s FMK varenie guláša a po napínavom finálnom penaltovom rozstrele sme skončili druhí v bublinovom futbale. O rok sa určite opäť vidíme a už teraz...

Dňa 1.6.2019 RTVS odvysielala na svojom programe STV2 reportáž o spoločnom Výskumnom pracovisku pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosti BIONT, a.s., Bratislava, ktoré bolo vybudované a minulý rok otvorené v priestoroch Fakulty prírodných vied UCM. Toto Výskumné pracovisko zahŕňa...